محمد شبیری

مدرس رابط کاربری

فوق لیسانس کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

بیش از ۱۰ سال سابقه برنامه نویسی

۳ سال سابقه کار تخصصی در حوزه UX/UI

نظرات