حمیدرضا معدنی

مهندس نرم‌افزار

بیش از ۱۶ سال سابقه ی فعالیت برنامه نویسی

مدیریت چندین پروژه ملی در شرکت ارتباطات زیرساخت

 

نظرات