یاشار راشدی

دبیر انجمن بلاک چین ایران- بنیانگذار رادیو بلاک چین

نظرات