مهدی اسکویی

مدیر اجرائی شتابدهنده تریگ‌آپ

مهدی اسکویی مدیر اجرائی شتابدهنده تریگ‌آپ، مسئول هماهنگی امور داخلی و نظارت بر تیم‌های شتابدهی تریگ‌آپ هست. مهدی فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد از دانشگاه تهران هست، اما به دلیل علاقه اش به فضای کارآفرینی از سال 1394 فعالیت‌اش را در اکوسیستم کارآفرینی شروع کرده. در ابتدا در انجمن بین المللی مدیران ایران عضو تیم اجرایی جشنواره آی‌بریج برلین و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی کسب و کار با حضور متخصصین ایرانی مقیم خارج بود، که این باعث شد تجربه خیلی خوبی از اکوسیستم خارج از کشور به دست بیاورد و سپس در سال 1396 از روزهای اول شروع کار باشگاه کارآفرینی تیوان به عنوان مدیر ارشد عملیات فعالیت اش را آغاز کرد، مهدی در تیوان با ارتباط فعال و سازنده ای که با بیش از 200 استارتاپ و کارآفرین داشته، خیلی خوب با بالا و پایین های یک کسب و کار و زندگی استارتاپی آشنا است. در نهایت هم از تیرماه 1397 به جمع تیم اجرائی شتابدهنده تریگ‌آپ اضافه شد تا بتواند کمکی به مسیر پیشرفت استارتاپ‎های تریگ‌آپ داشته باشد. اگر جایی از مسیر کسب و کاریتان نا امید شدید و دنبال کسی بودید که بتواند حال خودتان و کسب و کارتان را عوض کند به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما یک صحبتی با مهدی داشته باشید!

نظرات