عباس شاپوری مقدم

مدیرعامل

تحصيلات:

- دکتری تخصصی ایمونولوژی (1397).
- فارغ التحصيل رشته MPH از دانشگاه علوم پزشكي مشهد (سال 1387).
- داراي مدرك دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (سال 1373).

تجربيات:

- مدیر عامل صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری سلامت ثامن (1396 تاکنون).
- مشاور مدیر عامل  مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی( 1390 تا کنون).
- مشاور رئیس دانشگاه ، مسئول پیگیری مصوبات سفرهای هیئت دولت در دانشگاه ،مسئول دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران و نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( 1392-1388 ).
- عضو هيئت رئيسه و شوراي دانشگاه علوم پزشكي سمنان( 1386-1385).
- عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان( 1386-1385).
- سرپرست دانشكده بهداشت شهرستان دامغان ( 1386-1385).
- سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان دامغان ( 1386-1385).
- مدير مجتمع آموزشي و پژوهشي روانپزشكي رازي (ابن سينا و دكتر حجازي)( 1385-1383 ).
- نماينده رياست محترم دانشگاه در ستاد حوادث غير مترقبه استانداري خراسان ( 1384-1380 ).
- مدير مركزآموزشي پژوهشي و درماني  امام رضا (ع) و قائم مقام رياست بيمارستان امام رضا (ع)  در امور كلينيكهاي ويژه ( 1383-1380).
- مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان بجنورد (1380-1375).
- مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان تربت جام (1375-1374).

افتخارات:

- مدير نمونه بهداشت و درمان در سطح استان خراسان (سال 1376).
- مدير نمونه از سوي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي (سال 1379).

نظرات