علی تیموری شندی

مدیرعامل

نظرات

با عرض سلام و احترام بنده ثبت نام اولیه را در پرتال لوتوس انجام داده ام. دو روز است که به بانک مراجعه میکنم و آنها با عنوان اینکه دسترسی آنها به شبکه لوتوس قطع است ثبت نام را به وقت دیگری موکول میکنند. این احساس عدم همکاری و تمایل انجام کار جهت خروج سرمایه از شعبه به لوتوس وجود دارد ؟ لطفا راهنمایی فرمایید.