محمد احمدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات:

کارشناسی برق؛ دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد MBA؛ دانشگاه صنعتی شریف
دکتری مالی؛ دانشگاه تهران
سمت‌های پیشین:

مدیر سرمایه‌گذاری IFIC
مدیر و مشاور سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف

نظرات