سید محمد اسماعیل جلالی

رییس پارک علم و فناوری استان سمنان

نظرات