محمدعلی ترابیان

منتور

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف

حوزه‌های تخصصی:

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
مدیریت مراکز فناوری اطلاعات
برنامه‌ریزی راهبردی فاوا
یکپارچه‌سازی سیستم‌های مکانیزه
طراحی و ایجاد سیستم‌های کاربردی در محیط‌های مختلف

نظرات