مهدی کشاورز امیری

منتور

کارشناس فیزیک دانشگاه صنعتی شریف وکارشناس ارشد مالی دانشگاهAUP فرانسه

حوزه‌های تخصصی:

رتبه اول مسابقات روبات امداد ۲۰۰۲ AAAI کانادا
• مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک ۱۳۷۲
• دبیر کمیته پژوهشی باشگاه دانش پژوهان جوان
• عضو کمیته نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۳-۱۳۸۶)
• ۱۳۸۱ – ۱۳۸۳ : عضو گروه موسس و مدیر عامل شرکت هاتف
• ۱۳۸۳ – ۱۳۸۴ : عضوگروه موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کارا
• ۱۳۸۴ – ۱۳۸۶ : عضو گروه موسس و مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگادآریان (فناپ)
• ۱۳۸۸ – ۱۳۹۳ : عضو هئیت مدیره شرکت فناپ
• ۱۳۸۵ – تاکنون : شرکت دیتوم در امارات متحده عربی
• ۱۳۸۶ – تاکنون : عضو گروه موسس و عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم
• ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲ : رئیس هیأت مدیره شرکت پارسا
• ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲ : عضو هیئت مدیره شرکت داتین قشم
• ۱۳۹۰ – ۱۳۹۲ : عضو گروه موسس و هیئت مدیره شرکت آدونیس
• ۱۳۹۲ – تاکنون: رئیس هیئت مدیره شرکت گلدن اسکارف در عمان
• ۱۳۹۳ – تا کنون : عضو گروه موسس و عضو هیات مدیره شرکت بصیر پردازش
• ۱۳۹۳ – تاکنون :مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهد تجارت گستران عطار

نظرات