محمدرضا بیاد

نظرات

سلام مرکز فناوری و نوآوری سینتک یک شتابدهنده نیست!! ولی من جایی نمیتونم ادیت کنم! و اینکه شتابدهنده سورس یکی از زیر مجموعه های این مرکز هست که باز هم من نمیتونم ادیتش کنم