حمیدرضا مختاریان

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت داده ورزی سداد

عضو هیأت مدیره شرکت داده ورزی سداد  (آبان ماه 1396 تا کنون)

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات راهبر سداد (فارس)  (از بهمن ماه 1394 تا کنون)
معاون نرم افزارشرکت داده ورزی سداد  (دی ۱۳۹۴ – تاکنون)
مدیر پروژه بام شرکت داده ورزی سداد  (فروردین ۱۳۹۴ – آذر ۱۳۹۴)
مدیر ارشد فناوری و مدیر امنیت شرکت توسن  (تیر ۱۳۹۰ – آذر ۱۳۹۲)
مدیر فنی شرکت آتیه داده پرداز  (اسفند ۱۳۸۵ – خرداد ۱۳۹۰)
پایه گذار و مدیر فنی شرکت پیشتاز پردازش پارس  (بهمن ۱۳۸۴ – بهمن ۱۳۸۵)
مدیر بانکداری مدرن شرکت توسن (IBM) (مهر ۱۳۷۹ – دی ۱۳۸۴)
مدرس دوره های تخصصی امنیت، رمز نگاری اطلاعات، BIAN و زبان مدل سازی فرایند BPMN  

نظرات