مهدی فقیهی

رئیس هیئت مدیره در سداد و مدیر مرکز فینوداد

تحصیلات:

دکتری مدیریت - تصمیم گیری و خط مشی گذاری موضوع رساله دکتری : ارائه مدل دولت الکترونیک در ایران 1404

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

عضو هیات علمی -استادیار پایه 8

سوابق اجرایی :


-دبیرستاد توسعه فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- مدیرکل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین و عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

-عضو هیات مدیره شرکت شبکه اکترونیکی پرداخت کارت ( شاپرک)

-عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

-عضو هیات امنا پژوهشکده فناوری های همگرا دانشگاه تهران

- مشاور کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران

- عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران

-مدیر و پژوهشگر گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز پژوهشهای مجلس

-مشاور طرح به روزرسانی اطلاعات واحدهای صنعتی – وزارت صنایع و معادن

-مجری طرح تدوین ساختار بانک اطلاعات جامع صنعت و معدن – وزارت صنایع و معادن

-ناظر علمی طرح " طراحی و پیاده سازی شبکه ارتباطی دولت، صنعت و دانشگاه"

-دبیر علمی چند همایش بزرگ ملی از جمله همایش سیاست فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه ( برگزار شده در مجلس شورای اسلامی – اسفند 93)  و همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گزاری فناوری اطلاعات در ایران _ اتاق بازرگانی ایران 96)

-عضو مدعو کمیته های تخصصی کمیسیون تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی.

-عضو شورای راهبردی  تنظیم سند بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات).

-عضو افتخاری کنفدراسیون صنعت ایران

-عضو کارگروه اینترنت اشیا شورای عالی فضای مجازی

-عضو شورای سیاست گذاری اولین همایش ملی رایانش ابری و کسب و کار 1391، همایش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات 1392-1391،همایش سلامت دیجیتال 1397، بیست و هفتمین جشنواره خوارزمی 1392، همایش سلامت دیجیتال1397

-داور و عضو کارگروه محتوایی اولین و دومین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات 1393-1390

-عضو کمیته علمی چند همایش ملی و بین المللی از جمله حقوق فناوری اطلاعات 96، چالشها و تهدیدات سایبری 1395، تجارت الکترونیک 92

سوابق آموزشی :


-استاد مدعو دانشکده مدیریت– گروه مدیریت فناوری اطلاعات و گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

- استاد مدعو دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات

- استاد مدعو دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی قشم- گروه مدیریت فناوری اطلاعات

-استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی- گروه مدیریت فناوری اطلاعات

 سوابق علمی و  پژوهشی:

-تالیف 3 کتاب با عناوین

1-     دولت الکترونیک 1391

2-     سیاست گذاری و تحلیل سیاست عمومی 1393

3-     حاکمیت فناوری اطلاعات سبز 1397

-تالیف بیش از 10 مقاله علمی و پژوهشی و ISI در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست گذاری فناوری اطلاعات

-تالیف 15 مقاله علمی و ترویجی و کنفرانسی ( ارایه شده در مجلات و کنفرانس های بین المللی و داخلی)

-تالیف و تدوین بیش از 100 گزارش پژوهشی و سیاستی منتشر شده

 

نظرات

ایشان در دانشگاه علوم تحقیقات استاد بنده بودند. از محضرشان استفاده نمودیم. برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم