حبیب اله خالصی

عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت داده‏ ورزی سداد

سوابق تحصیلیمهندسی نرم‏ افزار دانشکده کامپیوتر تهران - سال 1371
سوابق اجراییکارمند رسمی بانک ملی ایران از سال 1367
دارای 25 سال سابقه فعالیت در حوزه IT و فناوری اطلاعات در واحدهای صف و ستاد بانک ملی ایران
کارشناس سطح یک و ارشد تجزیه و تحلیل روش‌ها از سال 1383 تا 1391
معاون اداره کل انفورماتیک و خدمات نوین بانک ملی ایران از سال 1391 تا 1395
مدیر کل اداره کل مدیریت عملیات بانکی بانک ملی ایران از سال 1395 تا کنون

نظرات