محمدحسن شانه ساززاده

نظرات

سلام. چرا از ظرفیت مشتریان شاتل برای امضاء نامه درخواست از وزیر برای حمایت از برنامه های قانونی خود برای ایجاد بستر فیبر نوری استفاده نمیکنید تا حرکتی بر علیه تنبلی و کارشکنی مخابرات انجام شده باشد؟