مصطفی پورعلی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه

مدیرعامل رشدانا

رییس هیئت مدیره آرنیکاوب (1387)

مشاور رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

عضو هیئت مدیره نظام صنفی خراسان رضوی

هکر رشد استارتاپ ها

سرویس دیزاینر

بیش از 18 سال سابقه در حوزه وب و فضای مجازی

نظرات