فرشاد عبادی

هم بنیانگذار و مدیر عامل دیابتوس

  • کارشناس ارشد محتوا و بازاریابی دیجیکالا
  • مدیر پروژه  توسعه فرآیند های داخلی شرکت MIGROS 

نظرات