ریحانه وحیدیان

پژوهشگر شهر هوشمند و استارتاپ‌های شهری

نظرات