همید فدایی

خالق آقای گیمیفیکیشن - استراتژیست هک رشد

خالق آقای گیمیفیکیشن
هم‌بنیان‌گذار دنیای تبلیغات
بنیان‌گذار آکادمی گیمیفیکیشن ایران

نظرات