مسعود ترکزاده

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

نظرات