مرتضی پورصالح

هم‌بنیان گذار و مدیرعامل دیجی‌میت

نظرات