فرشاد گوهری

وبمستر

دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک و وبمستر در سایت‌های همیار آی‌تی و بازیاتو.

نظرات