اسماعیل قادری فرد

رئیس مرکز توسعه فناوری­های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نظرات