شمس الدین هاشمی

رییس پارک علم و فناوری كهگيلويه و بويراحمد

نظرات