سیداحسان سیدابریشمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس- مدیر دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری– مشاور شهرداری یزد- مشاور شورای شهر یزد

پژوهشی:

به­هنگام­سازی مطالعات جامع حمل­و­نقل كشور: مدلسازی توزیع سفر مسافری و باری
تهیه نرم­افزار پیش­بینی وضعیت ترافیک در راه­های برون­شهری با استفاده از اطلاعات سیستم­های هوشمند
پیش­بینی تعداد مسافران در ایستگاه­های اتوبوس شهر تهران با استفاده از داده­های جمع­آوری خودکار بلیت و موقعیتیاب وسیله نقلیه
ارزیابی ابزارهای اقتصادی در مدیریت ترافیک در شهر تهران
نظارت بر طرح جامع حمل­و­نقل راه­های برون­شهری
نظارت بر طرح جامع توسعه راه­های استان اصفهان
نظارت بر طرح جامع حمل­ونقل در سطح استانی و لحاظ مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در فصل مشترک مطالعات
نظارت بر طرح جامع توسعه راه­های استان ایلام فاز 1
پروژه مطالعات فعالیت مبنای شهر تهران
نظارت بر مطالعات کاهش سهم موتورسیکلت در شهر تهران
نظارت بر شبیه­سازی بندر خشک یزد
نظارت بر مطالعات جامع حمل­ونقل شهر اسلامشهر
نظارت بر مطالعات جامع حمل­ونقل شهر همدان
نظارت بر مطالعات جامع حمل­ونقل شهر مشهد
دستورالعمل بکارگيری سامانه­های هوشمند کنترل سرعت ITS در جاده­ها
هوشمند­سازی محور کرج – چالوس

نظرات