سروناز آرین فر

دبیر اجرایی کنفرانس طراحی تجربه کاربری (UserX)دبیر اجرایی همایش حقوق کسب و کارهای نوپا، مدیر اجرایی استارتاپ ویکند محیط زیست و مدیریت شهر هوشمند، مدیر سالن اصلی دهمین جشنواره وب و موبایل ایران، مدیر اجرایی جشنواره نوآوری محصولات و خدمات هوشمند، مدیر اجرایی کنفرانس مدیریت صنعتی ایران، برگزار کننده نخستین استارتاپ ویکند سبز تهران

نظرات