مهدی یوسفی نیا

مدیر روابط عمومی و رئیس هیئت مدیره دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی فیزیولوژی ایران، مدیر اجرایی پنچمین کنگره عناصر کمیاب، دبیر اجرایی سمپوزیوم بین‌المللی واکسن، دبیر اجرایی سمپوزیوم زیست‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، برگزار کننده دوره‌های آموزشی و توانمندسازی کسب و کار

نظرات