سید محمد متین صفوی

متخصص در حوزه طراحی و تولید انیمیشن و موشن گرافیک دو بعدی و سه بعدی، طراحی گرافیکی

همکاری با صدا سیما استان البرز و چند شتاب دهنده و استارت آپ و همکاری با شتاب دهنده شاهکار .

نظرات