سینا توکلی

کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی

سینا توکلی یک کاردرمانگر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که به صورت تخصصی به توانبخشی کودکان طیف اتیسم مشغول است. در مقطع کارشناسی ارشد، رشته‌ی مدیریت توانبخشی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه می‌دهد و در همین راستا از سال ۹۷ به مدیریت کلینیک مغز و شناخت می‌پردازد.

او به سازمان‌های نسل سوم بسیار معتقد است و فعالیت به عنوان مسئول آموزش، پژوهش و توانبخشی انجمن اتیسم ایران را از سال ۹۵ با همین نگاه آغاز کرد و امروز به عنوان مشاور برنامه ریزی انجمن و همچنین سردبیر فصلنامه‌ی آوای اتیسم ایفای نقش می‌کند.

در حوزه علوم شناختی به عنوان کارشناس واحد آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی، مدیر اجرایی مجله‌ی تازه‌های علوم اعصاب و عضو هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی مغز و شناخت فعالیت می‌کند، همچنین به عنوان عضو هیئت مدیره مجموعه‌ی سیناپس نقش مهمی در برگزاری رویدادهای حوزه علوم اعصاب و شناختی داشته که برگزاری هفته جهانی آگاهی از مغز و مسابقه دانش آموزی Brain Bee از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.

نظرات