پوریا اکبری

کارشناس توانبخشی شناختی

پوریا اکبری یک کارشناس توانبخشی شناختی و متخصص بازی های شناختی است و همچنین به طور تخصصی روی طراحی ابزارهای توانمندسازی شناختی برای ورزشکاران کار کرده است و در حال حاضر در کلینیک مغز و شناخت به عنوان کارشناس مسئول توانبخشی شناختی و مدیر رسانه مشغول به کار است.

پوریا در دانشگاه گیلان مهندسی برق خوانده و دارای مدرک کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی است.

نظرات