ناصر غانم زاده

مدیر شرکت سرمایه‌گذاری اُپاتان و بنیانگذار گروه استارتاپ‌های ایران

نظرات