منصور میرطاهری

مدیرعامل اینفوگرافیک فارسی

منصور میرطاهري از سال 1388 در زمینه طراحی ارائه تأثیرگذار و خلاقانه فعالیت داشته است. او تاکنون بیش از 220 کارگاه آموزشی با حضور بیش از 4200 نفر فراگیر برگزار نموده است. همچنین مشاور ارائه در شرکت ها و سازمان هاي بزرگ بوده است. منصور میرطاهري بنیانگذار نخستین مرجع اینفوگرافیک فارسی Infographics است و با راه اندازي آن قصد دارد به ارتقاء مهارتهاي ارائه تأثیرگذار و خلاقانه کمک کند. او امیدوار است که با کمک دیداري سازي داده ها و اطلاعات، پیامها سریع انتقال یافته و ماندگار شوند.

 

نظرات