مهدی علیپور

بنیانگذار میلوژی

هم بنیانگذار استارتاپ میلوژی ( دکتر استارتاپ ) از سیلیکون بیچ آمریکا

مربی و مشاور طراحی و نوآوری کسب و کار – شکارچی فرصت

موسس استارتاپ میلوژی – آوابوک

کارشناس ارشد کارآفرینی گرایش فناوری

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیک

مربی ارشد متد استارتاپ ناب (Lean Startup) از موسسه Lean Stack (آستین تگزاس، آمریکا)

همکار استراتژیک موسسه LeanStack با مدیریت اش موریا

دارنده مدرک مدیریت محصول نوآورانه از مدرسه طراحی محصولات نوآورانه Product School آمریکا

نظرات