حمیدرضا سعادتی

مدیر بازاریابی عملکردی دیجی کالا

نظرات