سید مسعود نعمتی ورکی

نظرات

سلام . اینجانب تولید کننده دستگاه تهویه مطبوع هستم . می خواستم با موتور شما بیشتر آشنا شوم