علی رسولی

مدیر برنامه نوپاهای فناوری‌های همگرا

نظرات