حمید هوشیاری فر

تحصیلات:

·        کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر (1384)

·        کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه امیرکبیر (1388)

سمت فعلی:

·        مدیرعامل شرکت مدیریت پندار فناور ایده‌گستر (مپفا)

سوابق کاری:

·        رهیاب پیام گستران

تخصص‌ها:

·        بازاریابی، توسعه کسب و کار،

حوزه‌های کسب و کار مرتبط :

·        صنایع مخابراتی، کسب‌وکارهای دیجیتال نرم‌افزار

نظرات