رضا محمددوست

تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
سمت قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه ­گذاری استان آذربایجان شرقی
تحصیلات: کارشناس ارشد

نظرات