مرتضی شایق

مدیر دیجیتال مارکتینگ فرانش

مشاور استراتژی دیجیتال مارکتینگ کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

مدرس گوگل ادز (تبلیغات در گوگل)

 

نظرات