حسین قدسی زاده

رییس مرکز نوآوری فناوری‌های اشتغال

نظرات