مزدا حمدی

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظرات