محمد خیاط تهرانچی

بنیان گذار و مدیرعامل

فوق لیسانس بیوتکنولوژی کشاورزی

بیش از پنج سال سابقه تخصصی در حوزه مدیریت و توسعه بازار صنایع کشاورزی و زیست فناوری.

دارای رتبه و پروانه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران

انتشار مقالات در حوزه های، کشت بافت گیاهی، بیوانفورماتیک، ژنتیک مولکولی، بیورزونانس، بیوشیمی

نویسنده مقالات تحلیلی در مجلات کشاورزی از جمله مجله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نظرات