ایوب مددی مقدم

مدیر ورابط عمومی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو

نظرات