فرهاد نرجس پور

مربی ورزش

مربی ورزش شهرداری منطقه 22

کارت مربیگری فدراسیون ورزشهای رزمی

گذراندن دوره های REIKI 

مربی ورزش مرکزتوانبخشی بیماران اعصاب وروان طلوع

مربی ورزش مرکز توانبخشی سالمندان آنوشا

عضوکمیته ورزش صندوق بازنشستگی کشوری

دبیرکانون جهاندیدگان (سالمندان) سرو فرهنگسرای تهران

برگزاری کلاسها، جلسات وکارگاههای آموزشی دوره های آمادگی جسمانی وآموزش تنفس صحیح وافزایش تمرکزجهت کاهش اضطراب وافسردگی به منظور افزایش انرژی وآرامش درونی وبالابردن توان ذهنی وجسمی افرادتوان خواه

 

نظرات