بهاره امینی

روابط عمومی

کارشناس ارشد مدیریت رسانه

عضو کمیته دعوت اختتامیه و دکور جشنواره سپید

جانشین دبیر کمیته گزارش های رسانه ای نخستین جشنواره نور

عضو کمیته گزارش های رسانه ای دومین جشنواره نور

مدیر روابط عمومی جشنواره خدمات پس از فروش و گارانتی

مدیر روابط عمومی جشنواره بانک ایده ریاست جمهوری

مدرس دوره خبرنگاری و گزارش نویسی

مدیر روابط عمومی مرکز شتابدهی و نوآوری رایمون

 

نظرات