محمدجواد سلیمی

مدیرعامل حرکت اول

نظرات

با سلام موضوع : اعلام آمادگي همكاري در ايجاد و مديريت شتابدهنده در استان مازندران به پيوست رزومه اينجانب به حضورتان ايميل مي گردد. 09113553912 01133204702 01133204703