داود یوسفی

دیجیتال مارکتر

آژانس دیجیتال مارکتینگ لدامین (مشاور دیجیتال مارکتینگ)
دیتاجو (مدیر دیجیتال مارکتینگ)
استارت آپ عصر آهن (تحلیلگر دیجیتال نورومارکتینگ)
ایلدیریم افزار پردازش (هکر رشد و مشاور توسعه کسب و کار)

 

دیجیتال مارکتینگ و شتاب دادن به رشد هوشمندانه کسب و کار و NeuroBusiness و  Web Psychology از علایق من است.

 

دیجیتال مارکتر فعلی دیتاجو

نظرات

وظایف و مهارت های لازم یک دیجیتال مارکتر خوب چیست؟ لطفا راهنمایی نمایید