محمد رضا قدوسی

مدیرعامل شتاب دهنده بلاکچین (ABC)

نظرات