حامد قاضی مرادی

نظرات

سلام برای آموزش و پیشرفت در بازار بورس احتیاج به آموزش دارم اگه امکان داره راهنمایی کنید

لطفا راهی برای ارتباط معرفی نمایید. با تغییراتی تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد در این استارت آپ داریم. سپاس