محمدرضا هاشمی

Startup Community Builder- Project Manager

همبنیانگذار همفکر مشهد
همبنیانگذار و مدیر پروژه رویداد استارتاپ جاده ابریشم
مدیر پروژه استارتاپ دفینو
اطلاعات بیشتر:
https://profile.ir/rezahashemi

نظرات